Συσκευασίες

ΤΑ CRUNCHITAS Natural Taste SNACKS ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 

ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ 200 gr & 1000 gr (1Kg)